Sopimusehdot

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Crodex Oy:n, (Keygaroo) ja sopimuksenhaltijan (Asiakas) väliseen sopimukseen, joka koskee Keygaroon avainten palautuspalvelua. Käyttämällä Keygaroo-avaimenperää joko itse tai antamalla perheenjäsenen käyttöön, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot.

2. PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelupakettiin kuuluvat Keygaroo-avaimenperä,joissa on yksilöivät, omistajan nimiin rekisteröidyt tunnistenumerotsekä ohjeet löytäjälle. Jos asiakkaan avaimet katoavat ja avainnipussa on Keygaroo-avaimenperä, avainten palautuminen asiakkaalle on tavallista

todennäköisempää. Löytäjä voi soittaa maksutta Keygaroon asiakaspalvelunumeroon, josta hän saa ohjeet avainten palauttamiseen. Keygaroo ottaa yhteyttä omistajaan ja palauttaa avaimet asiakkaalle. Keygaroo maksaa avainten löytäjälle löytöpalkkion ja asiakkaalle toimitetaan kadonneet avaimet takaisin.

3. PALVELUN VOIMASSAOLOAIKA

Avainten palautuspalvelu on voimassa tilaushetkestä. 

Palvelun voimassaoloaikana avainten palautuspalvelu (sisältäen löytöpalkkion ja säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut) on aina maksuton asiakkaalle. Mikäli avainten palautuspalvelu ei ole enää voimassa ja avaimet tai turvamerkityt tavarat palautuvat Keygaroolle avaimenperän avulla, Keygaroo säilyttää niitä 3 kuukautta. 

Säilytysajan jälkeen avaimet tuhotaan asianmukaisesti, ellei niiden omistaja ole ollut yhteydessä. Keygaroo voi tällöin pyynnöstä lähettää löydetyt avaimet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen hänen niin

halutessaan. Lähetyksen hinta on silloin 59 EUR, sisältäen löytöpalkkion ja säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös, jos asiakas on tilannut avainten palautuspalvelun maksuttoman kauden. Ennen maksuttoman kauden päättymistä, asiakas saa jatkolaskun. Mikäli asiakas ei halua jatkaa palvelua, hänen tulee ilmoittaa asiasta kohdan 6. mukaisesti.

4. PALAUTUSOIKEUS

Etä- ja postimyynnissä asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus. Kun asiakas haluaa käyttää palautusoikeuttaan, Keygaroo-avaimenperät on palautettava alkuperäisessä pakkauksessa.

5. HINNOITTELU

Avainten palautuspalvelun hinta on sovittu tilauksen yhteydessä. Sopimusta jatkettaessa sovelletaan hintaa, jonka Keygaroo on määritellyt laajuudeltaan vastaavalle palvelulle. Jos asiakas ei ole suorittanut maksua ajoissa, häneltä peritään Suomen perintäkulujen korvaamista koskevan lain mukainen myöhästymismaksu perintäkulujen korvaamiseksi. Myöhästyneeseen maksuun lisätään myös korkolain mukainen myöhästymiskorko. Tästä sopimuksesta aiheutuva kulujen perintä voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

6. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN JATKUMINEN

Sopimuskausi on ajanjakso, joka on ilmoitettu asiakkaan tilauksessa.

Sopimus on voimassa toistaiseksi vuoden (12kk) kerrallaan. Mikäli asiakas ei halua jatkaa sopimusta sopimuskauden päätyttyä, hänen on ilmoitettava Keygaroolle sopimuksen purkamisesta vähintään yhtä kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Avaimenperien palauttamista tai laskun maksamatta jättämistä ei pidetä sopimuksen purkamisena. Keygaroolla on oikeus irtisanoa palvelu, mikäli lasku on jätetty maksamatta kohdassa 5. mainituista toimenpiteistä huolimatta.

7. TIETOJEN OIKEELLISUUS

Jotta Keygaroo voi tarjota tämän sopimuksen mukaisia palautuspalveluja, asiakkaan on annettava paikkansapitävät tiedot (nimi, osoite jne.) rekisteröinnin ja katoamisilmoituksen yhteydessä. Keygaroo ei ole vastuussa annetuista tiedoista, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Asiakkaan ja mahdollisesti asiakkaan perheenjäsenten Keygaroolle antamia

tietoja käytetään vain tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoamiseen ja jäljempänä mainittuihin markkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot rekisteröidään tämän sopimuksen käsittelyn yhteydessä. Asiakas hyväksyy, että yleisiä asiakastietoja voidaan käyttää Keygaroon markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, rekisterinumero, henkilötunnus,

puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot koskevat asiakasta

mutta voivat koskea myös muita asiakkaan perheenjäseniä edellä kuvatun mukaisesti. Tietoja pyydetään asiakkaalta. Tietoja voidaan myös hakea tai täydentää ja päivittää viranomaisten rekistereistä. Henkilötietoja käsitellään, jotta voisimme täyttää velvoitteemme asiakasta kohtaan, palautuspalvelun toteuttamiseen. Siksi luovutamme niitä myös alihankkijoillemme, joille olemme ulkoistaneet laskutuksen, vahingonselvittelyn, materiaalin lähettämisen, asiakaspalvelun ym. Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin esimerkiksi sähköpostitse ja tekstiviesteillä sekä riskinarvioinnin, analyysien, liiketoiminnan kehittämisen

ja tilastoinnin perustana. Edellä mainituissa tarkoituksissa tietoja

voidaan luovuttaa EU- ja ETA-alueen sisällä ja ulkopuolella yhteistyökumppaneille tai muille konserniyrityksille. Tietoja voidaan joutua lain mukaan luovuttamaan viranomaisille. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista. Keygaroo on vastuussa siitä, miten se käsittelee henkilötietoja. Asiakkaallamme on myös oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista, poistamista tai oikaisemista sekä pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista.

9. VASTUU

Näissä ehdoissa ilmaistaan tyhjentävästi Keygaroon vastuu, joka koskee asiakasta ja tämän perheenjäseniä. Keygaroo ei vastaa muusta kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti mainituista kohdista. Keygaroo ei vastaa välillisistä vahingoista.

10. OIKAISUPYYNNÖT

Jos asiakas ei ole tyytyväinen asiansa käsittelyyn, hän voi ottaa yhteyttä Keygaroon asiakaspalveluun. Asiakas voi halutessaan

kääntyä myös kuluttajaneuvonnan puoleen.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Keygaroo ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista tilanteista. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sodankaltaiset tilanteet, sotaharjoitukset, terrorismi, mellakat, ydinonnettomuus, viranomaistoimenpiteet, takavarikointi, lakko, työsulku, saarto tai muut vastaavat tilanteet.

12. LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

14. YHTEYSTIEDOT

Crodex Oy (Y-tunnus: 3128664-6)

Osoite: Vuotie 45, PL 55, 00981 Helsinki.

Asiakaspalvelun puhelinnumero: 020 730 8360

Sähköpostiosoite: info@keygaroo.fi

Kotisivut: www.keygaroo.fi

 

Keygaroon avainten palautuspalvelun sopimusehdot 01.03.2022.